provozovatel
Vysílací sítě č. 4
 

Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC pokrytí a obsah

Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC: Podrobnosti přechodu Vysílací sítě č.4 (MUX 4) naleznete v "Připravu...

Multiplex 4 DVB-T + 12 dalších lokalit TV celoplošné a regionální programy

Multiplex 4: Spustili jsme 12 dalších lokalit: Boskovice, Dačice, Liberec, Pelhřimov, Rosice, Slav...

  • Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC pokrytí a obsah

  • Multiplex 4 DVB-T + 12 dalších lokalit TV celoplošné a regionální programy

Digital Broadcasting s.r.o.

O společnosti Digital Broadcasting

Společnost Digital Broadcasting, s.r.o. (DB) se na počátku roku 2012 stala novým provozovatelem čtvrtého zemského digitálního multiplexu (MUX4) v ČR, označovaného jako Vysílací síť č. 4. K 30.11.2012 dokončila výstavbu sítě v plánovaném rozsahu pokrytí, tj. 86 procent obyvatel ČR (dle metody ITU-R P.1546-2CA). V roce 2013 jsme dosáhli již pokrytí 95,5 % obyvatel ČR (dle metody ITU-R P.1812-2 evaluation). 

 

DB existuje od roku 2005 a nepochybně prokázala svou způsobilost profesionálně provozovat vysílací sítě, proto se také, kromě jiných úspěchů, v mimořádně náročném výběrovém řízení o práva k využívání kmitočtů Vysílací sítě 1 pro veřejnoprávní Českou televizi, umístila ve finále. Disponuje dnes kvalitním profesionálním technickým týmem, s patřičnými kvalifikacemi pracovníků pro činnosti v oblasti přenosu rádiových či televizních signálů. Zmíněný tým v  průběhu své činnosti například vystavěl sítě rádiových FM vysílačů (k dnešnímu dni na přibližně 50 místech) na vlastních i pronajatých stanovištích pro Radio Čas, Radio Dyje, Radio Dálnice a dalších. U těchto sítí a jednotlivých vysílačů zajišťuje správu, servis a veškeré úkony související s provozem včetně dohledového a monitorovacího systému. Tým rovněž vybudoval a zajišťuje provoz kontribuce a distribuce signálu těchto rádií na vysílače, distribuci signálu mezi jednotlivými vysílači, stejně jako distribuci signálu mezi jednotlivými studii výše uvedených subjektů.


 

About Multiplex 4’s     eng

 

In the beginning of the year 2012 company Digital Broadcasting Ltd (DB) became an owner of the fourth digital multiplex (MUX4). This network is called „Broadcasting Network no.4" in the Czech Republic. DB has finished construction of the network in the extent which has been planned, it means at present the network covers 86% of the Czech households (according to the technique ITU-R P.1546-2CA). Of course this is not the final state. MUX4 is going to expand in the near future.


DB exists since 2005. This highly professional company has already proved its ability to provide different broadcasting networks. Among other great successes, DB got into the final round during the very demanding tender to operate the Broadcasting Network no.1 for the public service - Czech TV. DB has highly professional staff. Our employees are trained for specialized operations in TV and radio broadcasting. This team has already built more than 50 FM radio transmitters in different, own or rented locations. These transmitters are used by Radio Cas, Radio Dyje, Radio Dalnice (Highway Radio station) etc. and DB provides management, service and all other operations as a supervision and monitoring. Our team is also running contribution and distribution of the signal from the radios to the transmitters, distribution of the signal between the transmitters and also distribution of the signal between concrete studios of mentioned subjects.

 
Dokumenty

 

Dokumenty, týkající se šíření zemského digitálního televizního vysílání

Oznámení ČTÚ v souladu s § 72 ZEK.

DVB-T2 HEVC Přechodová síť 13:

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_18072019.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_14062019.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_21052019.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_31122018.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_06062018.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_18052018.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_17042018.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_14032018.pdf 

 Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_0602018.pdf 

Vyslac_s_PS_13_oznmen_v_souladu_s__72_za_rok_2017.pdf 

DVB-T Vysílací síť 4: 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_31032019.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_31122018.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_05062018.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_02042018.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_26012018.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_29122017.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__01122017.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__11102017.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__01032017.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__04022017.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__31122016.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__122016.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__092016.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__052016.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_012016_.pdf 

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK__122015.pdf 

 

Typy rozhraní pro připojení přístrojů a jejich technické specifikace naleznete zde:  

http://www.ctu.cz/cs/download/digitalni_vysilani/d-book_2014_09_30_v4-02.pdf

http://www.ctu.cz/cs/download/digitalni_vysilani/d-book_2014_09_30_v4-02_an.pdf

 

Vysílací síť 4 oznámení ČTÚ v souladu s § 72 ZEK .

Vyslaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK.pdf

 

Vysílací síť 4 oznámení ČTÚ v souladu s § 72 ZEK .

Vyslací_síť_4_oznámení_v_souladu_s__72_ZEK_za_rok_2013_final.pdf

 

Vysílací síť 4 oznámení ČTÚ v souladu s § 72 ZEK .

Vysilac_s_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_od_23092013.pdf


Vysílací síť 4 oznámení ČTÚ v souladu s § 72 ZEK .

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_po_22022013.pdf

 

Vysílací síť 4 oznámení ČTÚ v souladu s § 72 ZEK .

Vysilaci_sit_4_oznameni_v_souladu_s__72_ZEK_za_rok_2012.jpg

 

V přílohách najdete dokumenty, týkající se Smlouvy o šíření zemského digitálního televizního vysílání.

Navrh_Vzorove_smlouvy_DVB-T_MUX4_2014.pdf

Navrh_Priloh_k_Vzorove_smlouve_DVB-T_MUX4_2014.pdf

 

Pokrytí ČR:

95,8%

MUX 4 DVB-T

v současné době šíří signál pro 95,8 % obyvatelstva ČR.

MUX4_65TX.png 

     94,1%

PS 13 DVB-T2 HEVC

v současné době šíří signál pro 94,1 % obyvatelstva ČR.

PS13_62TX.png