provozovatel
Vysílací sítě č. 4
 

Multiplex4 DVB-T + 12 dalších lokalit TV celoplošné a regionální programy

Multiplex 4: Spustili jsme 12 dalších lokalit: Boskovice, Dačice, Liberec, Pelhřimov, Rosice, Slav...

Vše nejlepší do nového roku 2019

Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC: 27.12.2018 v 18:00 byl uveden do provozu vysílač Přechodové sítě 13 ...

  • Multiplex4 DVB-T + 12 dalších lokalit TV celoplošné a regionální programy

  • Vše nejlepší do nového roku 2019

Digital Broadcasting s.r.o.

O společnosti Digital Broadcasting

Společnost Digital Broadcasting, s.r.o. (DB) se na počátku roku 2012 stala novým provozovatelem čtvrtého zemského digitálního multiplexu (MUX4) v ČR, označovaného jako Vysílací síť č. 4. K 30.11.2012 dokončila výstavbu sítě v plánovaném rozsahu pokrytí, tj. 86 procent obyvatel ČR (dle metody ITU-R P.1546-2CA). V roce 2013 jsme dosáhli již pokrytí 95,5 % obyvatel ČR (dle metody ITU-R P.1812-2 evaluation). 

 

DB existuje od roku 2005 a nepochybně prokázala svou způsobilost profesionálně provozovat vysílací sítě, proto se také, kromě jiných úspěchů, v mimořádně náročném výběrovém řízení o práva k využívání kmitočtů Vysílací sítě 1 pro veřejnoprávní Českou televizi, umístila ve finále. Disponuje dnes kvalitním profesionálním technickým týmem, s patřičnými kvalifikacemi pracovníků pro činnosti v oblasti přenosu rádiových či televizních signálů. Zmíněný tým v  průběhu své činnosti například vystavěl sítě rádiových FM vysílačů (k dnešnímu dni na přibližně 50 místech) na vlastních i pronajatých stanovištích pro Radio Čas, Radio Dyje, Radio Dálnice a dalších. U těchto sítí a jednotlivých vysílačů zajišťuje správu, servis a veškeré úkony související s provozem včetně dohledového a monitorovacího systému. Tým rovněž vybudoval a zajišťuje provoz kontribuce a distribuce signálu těchto rádií na vysílače, distribuci signálu mezi jednotlivými vysílači, stejně jako distribuci signálu mezi jednotlivými studii výše uvedených subjektů.


 

About Multiplex 4’s     eng

 

In the beginning of the year 2012 company Digital Broadcasting Ltd (DB) became an owner of the fourth digital multiplex (MUX4). This network is called „Broadcasting Network no.4" in the Czech Republic. DB has finished construction of the network in the extent which has been planned, it means at present the network covers 86% of the Czech households (according to the technique ITU-R P.1546-2CA). Of course this is not the final state. MUX4 is going to expand in the near future.


DB exists since 2005. This highly professional company has already proved its ability to provide different broadcasting networks. Among other great successes, DB got into the final round during the very demanding tender to operate the Broadcasting Network no.1 for the public service - Czech TV. DB has highly professional staff. Our employees are trained for specialized operations in TV and radio broadcasting. This team has already built more than 50 FM radio transmitters in different, own or rented locations. These transmitters are used by Radio Cas, Radio Dyje, Radio Dalnice (Highway Radio station) etc. and DB provides management, service and all other operations as a supervision and monitoring. Our team is also running contribution and distribution of the signal from the radios to the transmitters, distribution of the signal between the transmitters and also distribution of the signal between concrete studios of mentioned subjects.

 
Stávající vysílací síť 4, Přechodová síť 13, finální vysílací síť 24.
Pátek, 20 Červenec 2018 00:00

Připravujeme přechod na DVB-T2

Semináře pro servisní techniky:

V roce 2019 připravujeme semináře pro servisní techniky volné termíny naleznete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJzMj8LhvapNFnQiF-jZdHclT6WgEqiItEIE9JGKYu8LCAQ/viewform

 Příjem DVB-T2 a úpravy individuálních a společných antén:

 Šíření a příjem signálu, technické parametry PS 13, 24:

•Kanály 21-46 (470 – 694 MHz) Převážné využití frekvencí 470 – 674 MHz
•PS 13 využívá lokality MUX 4

•Využití nižších kanálů zlepšuje pokrytí v členitých oblastech a dálkové šíření

•Menší útlum kanálů v rozvodech
•Širší oddělení od LTE a GSM pásma
•Do budoucna menší rozsah UHF pásma – vyšší efektivita antén
•Velké SFN sítě v některých oblastech a místech mohou být problematické
•Nižší zisk některých antén, zejména módních „víceráhnových“ typů, na začátku UHF pásma

 Úpravy anténních systémů pro DVB-T2:

•Všechny antény pro pásmo UHF pokrývající kanály 21-48 jsou využitelné pro DVB-T2
•Neexistuje „DVB-T2“ anténa (stejně jako 3D, HEVC, UltraHD apod.)
•Často platí, čím více plastu a zbytečných log na balení antény je, tím je méně kvalitní
•Kvalitní anténa je základem pro stabilní příjem
•Vhodné využít kvalitní, značkové antény renomovaných výrobců
•Vhodné využít antény s dostatečným ziskem na začátku UHF pásma
•V některých případech nutná nebo vhodná výměna nekvalitních antén (typicky s vestavěnými zesilovači)
•Instalaci antény je pro optimální výsledek vhodné přenechat profesionálovi s měřicím přístrojem

 Individuální antény, malé bytové domy:

 Rodinné domy:

•Bez nutnosti úprav – pokud bylo možné sledovat DVB-T, lze i DVB-T2
•V ojedinělých případech nutnost výměny laděných prvků
 Menší bytové  domy:
•Pokud využívají širokopásmové zesílení, bez nutnosti úprav
•V některých případech opět nutnost výměny laděných prvků
•Nevýhoda: Při automatickém ladění naladění stejných programů vícekrát, i v horší kvalitě
 Bytové domy s kanálovými prvky:

 Kanálové systémy (např. Alcad):

•Doplnění vložek pro PS DVB-T2
•Následně přeladění na finální kanály T2
•Lze plně využít pro DVB-T2
•Výhody: Stabilita, životnost, selektivita
•Nevýhody: Složité přeladění, cena
Odhadovaná cenová náročnost přechodu:
•Doplnění PS do systému 10-12.000,- Kč
•Následná úprava po přechodu na finální kanály 3-5.000,- Kč.

 Bytové domy s programovatelnými zesilovači:

 Programovatelné zesilovače:

•Přenastavení pro PS DVB-T2
•Následně přenastavení pro finální kanály T2
•Lze plně využít pro DVB-T2
•Výhody: Snadné přeladění, cena
•Nevýhody: Životnost, stabilita (některé typy)
•Odhadovaná cenová náročnost:
•Konfigurace pro PS – 1-4.000,- Kč
•Konfigurace pro finální kanály – 1-4.000,- Kč

 Co bude nutné po vypnutí DVB-T?

 Rodinné domy a menší bytové domy:

•Žádné úpravy, pouze přeladění přijímačů a TV
•V některých případech seřízení zesilovačů (změny výkonů vysílačů)
 Bytové domy – STA s KV/PZ:
•Přeladění programovatelných zesilovačů
•Přeladění a seřízení kanálových vložek
•Následně přeladění přijímačů a TV
 Co bude nutné po spuštění LTE/5G sítí v pásmu 700 MHz

 Rodinné domy a menší bytové domy:

•Doplnění LTE 700 MHz filtru před zesilovač
•Výměna nevhodných zesilovačů nebo antén s vestavěnými zesilovači

 Bytové domy – STA s KV/PZ:

•Žádné úpravy
 (Zdroj: Prezentace Jakub Melín DVB Servis)

 

Intenzivně realizujeme Přechodovou síť 13. Aktuální stav naleznete v níže uvedené tabulce a zde: 

Tiskov_zprva_DB_PS13_28_12_2018.pdf 

Tiskov_zprva_DB_PS13_31_10_2018.pdf

 

Další tabulky obsahují: 

Stávající vysílací síť 4 (MUX 4), Přechodová síť 13 (MUX 13), finální vysílací síť 24 (MUX 24)z dokumentu Technického Plánu Přechodu:

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T,

Rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání DVB-T/DVB-T2

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2.

Termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

 

Digitální terestrické vysílání (DVB-T2), PS13 mapa pokrytí finální k 31.12.2018.
Děkujeme za zájem o naše služby.

Tým Digital Broadcasting s.r.o.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Leden 2019 20:07
 

Pokrytí ČR:

95,8%

MUX 4 DVB-T

v současné době šíří signál pro 95,8 % obyvatelstva ČR.

MUX4_65TX.png 

     94,1%

PS 13 DVB-T2 HEVC

v současné době šíří signál pro 94,1 % obyvatelstva ČR.

PS13_62TX.png